Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Λάρισας

Προφίλ Αναπτυξιακής Εταιρείας

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

  • Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των δράσεων και πολιτικών του Επιμελητηρίου.
  • Η οργάνωση και ο συντονισμός των προσπαθειών ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων της Π.Ε. Λάρισας και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
  • Η αμφίδρομη συστηματική προβολή και προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ επιχειρήσεων της Π.Ε. Λάρισας και αντιστοίχων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο Κόσμο.
  • Η ανάληψη ολοκληρωμένων δράσεων και η παροχή υπηρεσιών πλήρους φάσματος για την επιχειρηματική διασύνδεση των επιχειρήσεων της Π.Ε. Λάρισας με ξένες αγορές.
  • Η ολοκλήρωση εξειδικευμένων μελετών και πραγματογνωμοσυνών, η τεχνική υποστήριξη καθώς και η κάθε μορφής παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η δυναμική έρευνα και ανάληψη δράσης για την συνεχή αποτύπωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής δράσης της εταιρείας καθώς και ο προσδιορισμός της ευφυούς εξειδίκευσης αυτής της περιοχής.
  • Η ανάληψη κάθε μορφής δράσης για τη βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων της Π.Ε. Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής.
  • Η ανάπτυξη, προώθηση και προβολή του τουρισμού και η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
  • Η στήριξη, αξιοποίηση και προβολή των τοπικών προιόντων.
  • Η ανάπτυξη και διαχείριση κάθε δραστηριότητας παρεμφερούς με το χαρακτήρα και τον προσανατολισμό της εταιρείας χωρίς χωρικό περιορισμό.