Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Λάρισας

Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ